சந்திப்பின் நொடிகளில்

யோவ்
போயா
பாம்..பாம்
பும்ம்ம்ம்.....பும்.....பும்மம்ம்ம்

பின்வரிசைக்காரனின்
தடித்த வார்த்தை
கேட்டும்
அடித்த ஹோர்ன்
கேட்டும்

பிரம்மை கலைந்து
தெறித்து
ஓட்டினான்
பறந்து
ஓடினான்

அதுவரை

அடுத்தவர் சிக்னலை
அயர்ந்து
பார்த்துக்கொண்டிந்த
முன்வரிசைக்காரன்!!!

எழுதியவர் : சர்நா (23-Apr-14, 6:05 pm)
பார்வை : 90

மேலே