உலக நியதி

உழைப்பாளி உணவைத் தேடி ஓடுகிறார் !
பணக்காரர் பசியைத் தேடி ஓடுகிறார் !
உலகம் அழியும் வரை தொடரும்
- இவர்களின் இந்த ஓட்டம் !

எழுதியவர் : கர்ணன் (25-Jul-14, 7:11 pm)
Tanglish : ulaga neyadhi
பார்வை : 150

மேலே