குளத்தை வெறுத்த மீன்

வலையில் வாழ்ந்திட நினைத்து, வெளியே வந்து இறந்தது !!!

- குளத்தை வெறுத்த மீன்

எழுதியவர் : கர்ணன் (25-Jul-14, 7:16 pm)
பார்வை : 181

மேலே