பிழை

நான்
கொண்ட காதலின்
காட்சிப்பிழை நீ!!!

எழுதியவர் : சாமு திருவள்ளுவன் (30-Jul-14, 1:28 pm)
Tanglish : pizhai
பார்வை : 81

மேலே