+காதலாகவும் இருந்திருப்பேன்+

சில நினைவுகளை
நினைக்கும் போதே
சில்லென்று இருக்கும்...

அந்த நினைவுகளில்
உனக்கு கண்டிப்பாய்
இடமொன்று இருக்கும்...

நானும் உனக்கு
அப்படியே இருந்திருந்தால்...

இன்று..

கவிதைகளில் மட்டும் இல்லாமல்
காதலாகவும் இருந்திருப்பேன்...

வார்த்தைகளில் மட்டும் இல்லாமல்
வாழ்க்கையாகவும் இருந்திருப்பேன்...

எழுதியவர் : அ வேளாங்கண்ணி (17-Oct-14, 10:08 am)
பார்வை : 203

மேலே