வளர்ச்சியடைந்த நாடு

என் நாடும் வளர்ச்சியடைந்த நாடுதான்
கருப்பு பண மூட்டைகளும்
கண்ணீர் துளிகளும்
வறுமைக் கோடுகளும் வளர்ந்துக் கொண்டே இருப்பதால்

எழுதியவர் : (16-Feb-15, 7:43 am)
பார்வை : 41

மேலே