கழுகுப் பார்வையடி உனக்கு

கழுகுப் பார்வையடி உனக்கு..

எவ்வளவு தூரத்தில் இருந்தாலும்
என்னைப் பார்த்ததும்
எப்படி அப்படி வெட்கப்படுகிறாய்?

எழுதியவர் : அ வேளாங்கண்ணி (5-Mar-15, 10:33 pm)
பார்வை : 297

மேலே