கோட்டோவிய மழலைகள்

கோட்டோவிய மழலைகள்

அடிக்காதீர் மழலைகளை…
ஒவ்வொரு அடியும்
மழலை இதயம் கிழிக்கும்
கத்தியின் கிழிசல்!

கிறுக்கல் எல்லாம் ஓவியம்
கீறல் எல்லாம் காவியம்
தத்துபித்து நடையே நடனம்
ஓவென்ற அழுகையும் அழகு
-இவை குழந்தைக்கு மட்டும்
உலகில் பொருந்தும்!

மானுட சங்கிலியின்
தொடர் இணைப்பு குழந்தை!
பரம்பரை அடையாளம்
கடத்தும் அணுத்துகள் குழந்தை!
இன்பத்தின் விளக்கம்!
ஈடற்ற உவகையின் உச்சம்!
எந்த மண்ணிற்கும் மூலதனம்!
நாளைய நம்பிக்கை!
சங்கட வலை அறுத்து
சந்தோஷ அலை எழுப்பும்
ஜீவித கடல் குழந்தை!

அன்பை மட்டும் பொழியுங்கள்
ஒவ்வொரு அன்புச்சொல்லும்
மழலையின் நெற்றிக்கு வெளிச்சம்
அதுவே இம்மண்ணின்
வெற்றியின் விலாசம்!

ஏகவசன வசவுகள்
எதிர்மறைக் கட்டளைகள்
-விரும்புவதில்லை மழலையர்!
மாறாய்
உடன்பாட்டு உரைகள்
அன்பு நிறை சொற்கள்
மழலையரின் மகிழ்ச்சி மாடங்கள்
மாடங்கள் தோறும் இனி
புதிய எதிரொளிக்கற்றைகள்!

எழுதியவர் : அகன் (15-Mar-15, 4:14 pm)
பார்வை : 93
மேலே