தமிழன்

தனித் தலைவன் இருக்கும்வரை இனம் செழிக்கும்
தலைவர்கள் தனித்தனியே இருந்தால் இனத்தை அழிக்கும்.....

எழுதியவர் : TP Thanesh (2-Sep-15, 7:31 pm)
Tanglish : thamizhan
பார்வை : 99

மேலே