பிரியாத ஜோடி

விவாகரத்து வாங்க எப்பொழுதும்
விரும்பாத ஜோடி!!!!
இன்றுவரை உறவைப் பிரிந்ததும்
உடன்கட்டை ஏறும் துணை!!!!!
விசேச காலங்களில் விருப்பமில்லதவர்களோடு விரும்பி
சென்று விடும் விவரமறியப் பிள்ளை!!!!!
கோவில் காணாமல் போகும் புதுக்குழந்தைகள்!!!!!!
அழுத்தி எத்தனை முறை மிதித்தாலும் அழவே தெரியாத
அப்பாவிகள்!!!!!!

எழுதியவர் : (15-Sep-15, 8:29 am)
Tanglish : piriyadha jodi
பார்வை : 72

மேலே