நீள வரிகள்

எதுவரை பாதையோ அதுவரை பயணம் .. முடிந்த பாதைகள் புதுபிக்கட்டும்... பயணங்கள் தொடரட்டும்.. தொடர்கதை வரிசையில் இந்த அத்தியாயமும் சில நீள வரிகள்... இது உயிர் எழுதும் கவிகள்... நாளை பதிவாகி போகும் காதல் நிதர்சனங்கள் :)

எழுதியவர் : குறஞ்சிவேலன் தமிழகரன் (27-Nov-15, 5:16 pm)
பார்வை : 82

மேலே