நீதி கதை

விஜய நகரத்தில் ஒரு பணக்காரன் வசித்து வந்தான். அவன் வட்டித் தொழில் நடத்தி வந்தான். மக்களிடம் அநியாய வட்டி வாங்கி வந்தான். அதாவ து ரூபாய்க்கு ஐம்பது பைசா வட்டி இத னால் வட்டிக்கு அவனிடம் பணம் வாங்கும் மக்கள் அவதியுற்றனர்.

இதையறிந்த தெனாலிராமன், அந்த பண க்காரனை நயவஞ்சகமாக திருத்த திட்ட ம் தீட்டினான். அந்த பணக்காரன் பாத்தி ரங்களையும் வாடகைக்குவிடுவதுண்டு. ஒருநாள் தெனாலிராமன் சேட் டைச் சந்தித்து தன் மகனுக்குக் காதணி விழா நடைபெறுவதாகவும் அத ற்குச் சில பாத்திரங்கள் வாடகைக்கு வேண்டும்மென்றும் விழா முடிந்ததும் கொண்டு வந்து தருவதாகவும் கூறினான்.

அதன்படியே அந்த பணக்காரனும் பாத்திரங்களை, தெனாலிராமனுக்குக் கொடுத்தான். சிலநாள் கழித்து தெனாலிராமன் அந்தப் பாத்திரங்க ளோடு சிலசிறிய பாத்திரங்களையு ம் சேர்த்துக் கொடுத்தான். இதைப் பார்த்த அந்த பணக்காரன், நான் பெரிய பாத்திரங்கள் மட்டும்தானே கொடுத்தேன். சிறிய பாத்திரங்க ளை நான் கொடுக்கவில்லையே, அவற்றையும் ஏன் கொடுக்கிறாய், என்று கேட்டான். அதற்குத் தெனாலிராமன் உமது பாத்திரங்கள் குட்டி போட்டன. அவற்றையும் உம்மிடம் கொடுப்பதுதானே முறை. ஆகை யால் தான் அவற்றையும் சேர்த்து எடுத்து வந்தேன், என்றான். இவன் சரியான வடிகட்டிய முட்டாளாக இருப்பான் போல என்று எண்ணியபடி ஆமாம் ஆமாம். இவற்றை நான், உன்னிடம் கொடுக்கும்போது சினை யாக இருந்தன. ஆகையால்தான் குட்டி போட்டுள்ளன என்றுகூறி அனைத்துப் பாத்திரங்களையும் பெற்றுக் கொண்டான். சில மாதங்கள் கழித்து தன் வீட்டில் விசேடம் நடைபெற இருப்பதாகவு ம் அதற்கு மன்னரும் அரசுப் பிரதானிகளும் கலந்துகொள்ள இருப்பதாக வும் அதற்கு தங்கப் பாத்திரங்களும் வெள்ளிப் பாத்திரங்களும் வேண் டும். என்று கேட்டான்.

இவனுடைய நாணயத்தை அறிந் த அந்த பணக்காரன் பொன், வெள் ளிப் பாத்திரங்களைக் கொடுக்க சம்மதித்தான். கொடுக்கும் போது இவை கர்ப்பமாக இருக்கின்றன விரைவில் குட்டிபோடும். இவற்றின் குட்டிகளையும் சேர்த்துக் கொண் டு வா என்றான். சரி என்று ஒப்புக் கொண்டு தங்க வெள்ளிப் பாத்திரங்க ளைத் தன் வீட்டிற்கு எடுத்துச் சென்றான். சில மாதங்கள் ஆயின. பாத்தி ரங்கள் திரும்ப வருவதாகக் இல்லை. ஆகையால் அந்த பணக்காரன், தானே நேரில் தெனாலிராமன் வீட்டுக்குச் சென்று தெனாலி ராமனைச் சந்தித்து இவ்வளவு நாட்களாகி யும் ஏன் பாத்திரங்களைத் திரும்ப கொண்டு வந்து தரவில்லை என மிக கோபத்துடன் வேகமாக கேட்டான். அதற்குத் தெனாலிராமன், சொன்னால் நீங்கள் வருத்தப்படுவீர்கள் என் று தான் தங்களைப் பார்க்க வரவில் லை. பாத்திரங்கள் கர்ப்பமாக இருந்த னவா ? பிரசவம் கடின‌மாக இருந்தது அதனால் நீங்கள் கொடுத்த‍ அனைத் துப்பாத்திரங்களும் இறந்துவிட்டன, என தெரிவித்தான்,

இதைக்கேட்ட அந்த் பணக்காரன், யாரிடம் விளையாடுகிறாய்? பாத்திர ங்கள் எங்கேயாவது சாகுமா? எனக் கோபமாகக் கேட்டான். அதற்குத் தெனாலிராமன், பாத்திரங்கள் குட்டி போடும்போது அவை ஏன் இறக்காது எனக்கேட்டான். என்னுடன் வா மன்னரிடம் முறையிடுவோம் அவரி ன் தீர்ப்புப்படியே நடந் து கொள்வோம். என்றதும் வேக வேகமாக அவ்விடத்தை விட்டு நகர்ந்தான் பணக்காரன். இருப்பினும் தெனாலி ராம ன் அவனை விடாது மன்னரிடம் இழுத்துச் சென்று மக்களி டம் அநியாய வட்டி வாங்குவது பற்றி முறையிட்டான். பாத்திரங்கள் குட்டி போடும் என்றால் அவை பிரசவத்தின் போது ஏன் இறக்கக் கூடாது? உன் பேராசைக்கு இது ஒரு பெரு நட்டமே ஆகையால் இனி மேலாவது மக்களிடத்தில் நியாயமான வட்டி வாங்கு என புத்திமதிகூறி அவனை அனு ப்பி வைத்தார். தெனாலி ராமனின் புத்திசாலித் தனத்தை மன்னர் மனமாரப் பாராட்டி பரிசுகள் வழங்கினார்.

எழுதியவர் : படித்ததில் பிடிப்பு (28-Jun-16, 4:50 pm)
Tanglish : neethi kathai
பார்வை : 296

மேலே