நானா மலர்

இனிமையென்றதுவும்
மென் பூவிதழ்தம்
இழையதனை ஒத்த
மிக மெல்லிய குரலென்றே
இட்டுக்கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த
கட்டுக்கட்டான கட்டுக்கதைகள் தனை
வெட்டி வீசிவிட்டது
"நானா" " மலர் " எனும்
மனம்மயக்கும்
நின் மந்திரக்குரல் ....

எழுதியவர் : ஆசை அஜீத் (7-Sep-16, 3:03 pm)
பார்வை : 119

மேலே