சிவனா இருந்தாலும் உனக்கு சமமாய் அமைவேன் நான்

நல்லவனுக்கு நல்லது செய்றதுல
வெறும் ஆசை தான் இருக்கும்
கெட்டவனுக்கு கெட்டது செய்றதுல
பேராசை இருக்கும்
என்னைக்கும் ஆசைக்கும் பேராசைக்கும்
நடக்குற போர்ல
ஜெயிக்கிறது பேராசைதான்
தீமை தான் வெல்லும்
என்ன நினைத்தாலும்
தீமை தான் வெல்லும்
எவன் தடுத்தாலும்
மனிதன் உருவில் அலைதிடும் மிருகம் நான்
மனிதன் மிருகங்களுக்கு ஒரு கடவுள் நான்
மனிதன் உருவில் அலைதிடும் மிருகம் நான்
மனிதன் மிருகங்களுக்கு ஒரு கடவுள் நான்
வெளிச்சத்தில இருக்கிறவன்தாண்டா
இருட்ட பாத்து பயப்படுவான்.
நான் இருட்டிலேயே வாழுறவன்
I am not Bad
Just Evil

எவனா இருந்தால் என்ன
எமனாய் இருந்தால் என்ன
சிவனா இருந்தாலும்
உனக்கு சமமாய் அமைவேன் நான்
பணமா இருந்தா என்ன
பிணமாய் இருந்தா என்ன
நான் உயிரோடு இருந்திடுவே எவனையும்
உணவாய் உண்பேன் நான்

மனிதன் உருவில் அலைதிடும் மிருகம் நான்
மனிதன் மிருகங்களுக்கு ஒரு கடவுள் நான்
மனிதன் உருவில் அலைதிடும் மிருகம் நான்
மனிதன் மிருகங்களுக்கு ஒரு கடவுள் நான்

உண்மை ஜெயிகிறதுக்கு தாண்ட ஆதாரம் தேவ
பொய் ஜெயிகிறதுக்கு குழப்பமே போதும்
சூதாய் இருந்தால் என்ன
அது தீதாய் இருந்தால் என்ன
யார இருந்தாலும் எனக்கு
தோதாய் அமைதிடுமே
பூலோகம் அதை வென்று
அதல பாதளம் வரை சென்று
கோலாகலமாக எந்தன் ஆட்சி புரிந்திடுவேன்

தீமை தான் வெல்லும்
என்ன நினைத்தாலும்
தீமை தான் வெல்லும்
எவன் தடுத்தாலும்
The name is sidharth abhimanyu
Good luck

எழுதியவர் : சினிமா பாடல் (22-Mar-17, 11:12 am)
சேர்த்தது : கிரிஜா
பார்வை : 206

மேலே