உறவு

உறவு!
உறவில் பெருகியது, தொந்தரவு!
பிறந்தது, துறவு

எழுதியவர் : ஆர்.மகாலட்சுமி (7-Apr-17, 12:59 pm)
சேர்த்தது : ஆர் மகாலட்சுமி
பார்வை : 192

மேலே