கற்பனைக்கு ஓர் கவி

தொடர்ந்து
எழுதவேண்டுமெனக்கு
நீ தொடராமல்
எப்படி??

எழுதியவர் : நிவேதா சுப்பிரமணியம் (26-Apr-17, 10:30 am)
Tanglish : karpanaikku or kavi
பார்வை : 72

மேலே