தோல்வி

அவளை விட்டுவிலகிவிடலாம் என்ற எண்ணங்களெல்லாம்
அவள் பின்னப்பட்ட கூந்தலில் இருந்து
விலகி ஓடி காற்றில் பறந்திடும் முடிகளிடமும்
அவள் கூந்தலை வளைத்திருக்கும் சடைவளையிடமும்
எப்படியோ என்னை அறியாமல் தோற்றுவிடுகின்றன...

எழுதியவர் : சிவராமகிருட்டிணன் (21-Jun-17, 10:00 am)
Tanglish : tholvi
பார்வை : 154

மேலே