கள்ளி

அத்திப்பூ மாளக் கண்டு ஆலம்பூ அழுகிறதாம் கள்ளிப்பால் தித்திப்பில் காலத்தின் கணக்கில் சிக்கி.

எழுதியவர் : கார்த்திகா பாண்டியன் (11-Jul-17, 10:14 pm)
Tanglish : kalli
பார்வை : 133

மேலே