தன்மானத்தோடு ஒருபிடி அன்னம்

தன் ஊண் வேகும் காலத்திலும்
தன் கால் வேகும் வண்ணம் வள்ளிகிழங்கு
விற்கிறாள் ஒரு மூதாட்டி
தன் உழைப்பாலே
தன்மானத்தோடு இறுதிவரை
வெந்த அன்னம் ஒருபிடியாயினும் உண்ண...

எழுதியவர் : பாலா (14-Jul-17, 2:06 pm)
சேர்த்தது : பாலா
பார்வை : 1775

மேலே