நண்பன்

ஆணுக்கும் கருப்பை இருப்பின் என் நண்பனை மட்டும் சுமப்பேன்.


  • எழுதியவர் : செல்வகுமார்
  • நாள் : 27-Jul-17, 10:46 am
  • சேர்த்தது : Selvakumar
  • பார்வை : 1000
  • Tanglish : nanban
Close (X)

0 (0)
  

மேலே