மூச்சு

முன்னேறியவனை பார்த்து பெரு மூச்சு விடாதே
முடிந்தால் முன்னேறு உன் மூச்சுள்ளவரி -அம்முன்னேற்றத்தை யடைய ..


  • எழுதியவர் : சூசை
  • நாள் : 12-Aug-17, 10:51 pm
  • சேர்த்தது : SOOSAIMICHEAL
  • பார்வை : 148
  • Tanglish : moochu
Close (X)

0 (0)
  

மேலே