என்னுயிரே

உன்னைவிட்டு
பிரிந்து செல்ல
என் இதயம் மறுக்கிறது
என் கண்கள் மறுக்கிறது
என் கால்களும் மறுக்கிறது
உயிரை உன்னிடம் விட்டு
என் உடல் மட்டும் எப்படி போகும்...

எழுதியவர் : செல்வமுத்து மன்னார்ராஜ்... (5-Oct-17, 10:48 am)
Tanglish : ennuyire
பார்வை : 556
மேலே