வாழ்த்துகள் இந்த வாழ்க்கை வாழ

இந்த வாழ்க்கை சுவராஸ்யமான முற்றிலும்
கணிக்க முடியாததே...

அது உங்களை தள்ளுகிறது,
நீங்கள் கீழே
இருக்கும் போது...

அது உங்களைக் குத்துகிறது,
நீங்கள் மீண்டும் உயர
முயற்சிக்கும் போது...

நீங்கள் வெற்றி பெறுகிறது
எல்லாம் உங்களை
அடிக்க முடியாதென்று உணரும் போது..

விஷயங்களை நீங்கள்
மாற்ற போகிறீர்கள்..
ஆனால், நீங்கள் உங்களை
மாற்ற அனுமதிக்க
எந்த தேர்வு வேண்டுமென்று உங்கள்
இதயத்தைக்
கேளுங்கள்..
உங்கள்
கனவைப்
பின்தொடருங்கள்...

நீங்கள் எதைப் பற்றிப்
எண்ணுகிறீர்கள் என்று
வேறு யாரும் உங்களை விட சரியாக சொல்ல
மாட்டார்கள்..

வரம்புகளை தள்ளி,
விதிகளை வளைத்து, ஒவ்வொரு
நிமிடத்தையும்
அனுபவித்து
எல்லாவற்றிற்கும்
சிரியுங்கள்.
நீண்ட
காலத்திற்கு நீங்கள்
வாழ்வீர்கள்.

எல்லாவற்றையும்
நேசியுங்கள் தூய அன்பால்..
ஆனால்,
நம்பாதீர்கள்..

உங்களை
நீங்களே நம்புங்கள்..

மற்றவர்களிடம்
நம்பிக்கையை
இழக்காதீர்கள்..

சிறந்ததைத் தவிர
வேறொன்றும்
செய்யாமல்,
நீங்கள்
செய்யும்
ஒவ்வொன்றிலும் சதம் தொட்டு வீதம் தாண்டிய அக்கறை
காட்டுங்கள்..

அபாயங்களை எதிர்த்து,
விளிம்பில் வாழவும்,
இன்னும் பாதுகாப்பாக
இருக்கவும், அதன்
ஒவ்வொரு
தருணத்தையும்
மதிக்கவும், நம் வாழ்க்கை நமக்கு கிடைத்த பரிசு...

அனைத்து
வெகுமதிகளை
பாராட்டுங்கள்..
ஒவ்வொரு
வாய்ப்பையும் பற்றிக்
குதிக்க சக்தி தரும்..

எல்லோரும்
உங்களை காதலிக்க
போவதில்லை..
ஆனால்,
அவர்களுக்கு எப்போது
வேண்டுமானாலும்
நீங்கள் தேவைப்படுவீர்கள்...

எல்லாவற்றையும்
சவாலாக எடுங்கள்.
நீங்கள் நம்பிக்கையோடு
போராடுங்கள்.
பின்னால்
எதுவுமே இல்லை..
ஆனால், வாழ்வில்
சிறிய விஷயங்களை விட்டுக்கொடுக்க வேண்டும்..

எல்லாவற்றிற்கும்
மேலாக, இந்த வாழ்க்கை
உங்களை
உருவாக்குகிறது..

தேவையற்றதை
மறந்து, ஆனால்
எல்லாவற்றையும்
நினைவில்
கொள்ளுங்கள்...

நீங்கள் எங்கும் செல்லுங்கள்.
புதிதாக ஒன்றைக்
கற்றுக் கொள்ளுங்கள்..
விமர்சனத்தை
பாராட்டுங்கள்...
எதற்கும் ஆசைபடாது,
ஆனால், உங்களுக்கு என்ன
வேண்டுமோ அதை
விரும்புங்கள்...

நீங்கள் எங்கிருந்து வந்தீர்கள்
என்பதை
மறந்துவிடாதீர்கள்..
நீங்கள் எங்கு செல்கிறீர்கள்
என்பதை எப்போதும்
மறந்துவிடாதீர்கள்..
முழுமையான வாழ்வு
வாழ, எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு காரணம் இருக்கிறது,
அது முற்றிலும்
பைத்தியமாக
இருந்தாலும்...

உங்கள் வாழ்க்கையின்
நோக்கத்தைக் கண்டுபிடியுங்கள்,
அதை நீங்கள் வாழ...

எழுதியவர் : அன்புடன் மித்திரன் (17-Oct-17, 7:42 pm)
பார்வை : 768

மேலே