ஞானம் கவிதைகள்

Gyanam Kavithaigal

ஞானம் கவிதைகள் (Gyanam Kavithaigal) ஒரு தொகுப்பு.

27 May 2021
12:01 am
29 May 2020
8:02 am
24 Jul 2019
9:14 am

ஞானம் பற்றிய அழகிய கவிதைகள் இங்கே உங்களுக்காக. தமிழால் விழைந்த உங்கள் ஞானத்தை மேலும் செறிவூட்டிட இதோ இந்த "ஞானம் கவிதைகள்" (Gyanam Kavithaigal) கவிதைத் தொகுப்பு. ஞானம், கற்றலின் மூலமாக மட்டும் கிட்டுவதில்லை. கல்வி, கேள்வி, வாழ்க்கை அனுபவம் என்று நமக்கு விடை தேடித் தரும் அனைத்துமே ஞானத்தின் ஊற்றுகள். ஞானம் பற்றிப் பேசும் இந்த "ஞானம் கவிதைகள்" (Gyanam Kavithaigal) உஙகள் ஞான தீபத்திற்கு மேலும் ஒளியூட்டுபவை. இக்கவிதைகளை படித்து உங்கள் கருத்துக்களை பகிரவும்.


மேலே