ஹைக்கூ 1

குடை சாய்ந்தது
தமிழ் கலாச்சாரம்
'டிஷ் ஆன்டனா'

எழுதியவர் : பிரைட் (12-Dec-17, 8:31 am)
பார்வை : 80

மேலே