அம்மா

மதியை காண மதிகெட்டு வானை பார்த்தேன் ,
ஏனோ என் அருகில் இருக்கும் முழு மதியாகிய உன் முகத்தை பார்க்க மறந்தேனோ என் தாயே.

எழுதியவர் : விஜயகுமார் (4-Apr-18, 8:41 am)
Tanglish : amma
பார்வை : 811

மேலே