தண்டனை

அன்பெனும் குற்றத்திற்க்கு தனிமை எனும் தண்டனையே இங்கு நிதர்சனமாய்...😊

எழுதியவர் : ஹாருன் பாஷா (17-Apr-18, 6:56 pm)
Tanglish : thandanai
பார்வை : 287
மேலே