முத்தம்

👦நீ காெடுக்கும்
காெஞ்சல் முத்தம்
வேண்டாம்....
நீ கேட்கும் கெஞ்சல்
முத்தம் பாேதுமடா...💏

எழுதியவர் : பிரியா (3-Aug-18, 3:00 pm)
பார்வை : 694

மேலே