நட்பு

குணத்தால் மாறா, மணத்தால் மாறா
குன்றா இளமையும் கொண்டது என்றும்
வாழ்வது நண்பனின் களங்கமில்லா நட்பு.

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசு (30-Oct-18, 10:59 pm)
Tanglish : natpu
பார்வை : 1063

மேலே