வெற்றி நிச்சயம்

உனக்கான இலக்கை நிர்ணயம் செய்..

அந்த இலக்கை நோக்கிப் பயணம் செய்..

பயணத்தின் போது வேகம் கொள்..

வேகத்தோடு விவேகமும் கொள்..

தடைகள் வரலாம் தாண்டிச் செல்..

பிழைகள் ஏற்படலாம் திருத்திக் கொள்..

தோல்விகள் காணலாம் கற்றுக் கொள்..

கற்றுக் கொண்டதை நினைவில் கொள்..

நினைவில் கொண்டதை பயிற்சி செய்..

பயிற்சியோடு முயற்சியும் செய்..

உனக்கான இலக்கை தொட்டுவிடலாம்.

எழுதியவர் : கலா பாரதி (25-Feb-19, 2:40 pm)
சேர்த்தது : கலா பாரதி
Tanglish : vettri nichayam
பார்வை : 158

மேலே