இரவு --------------தமிழ் -கவிதை -------------போட்டி | -

இரவு
இரவு போட்டி | Tamil Competition
போட்டி விவரங்கள்
௧. கவிதை ஐந்து வரிகளுக்குள் இருக்க வேண்டும்
௨ . யார் வேண்டுமானாலும் பங்கு பெறலாம்
௩ பரிசு COURIER ல் அனுப்பப்படும்

பரிசு விவரங்கள்
௧. S . ராமகிருஷ்ணனின் எதாவது ஒரு புத்தகம் பரிசாக அனுப்பப்படும்

ஆரம்ப நாள் : 08-Jun-2019
இறுதி நாள் : 28-Jun-2019
முடிவு அறிவிக்கப்படும் நாள் : 30-Jun-2019
இரவு போட்டி | Competition at Eluthu.

எழுதியவர் : சேர்த்தவர் : AKILAN5c08d3a4cf964, 17-May-19, (19-May-19, 9:53 pm)
பார்வை : 19
மேலே