அருள்வாய் நீயே

அக அழுக்கு அகற்றி அருளிட வேண்டல்
புற. வழிபாட்டின் தலை


அகவழுக்க கற்றி அருளிட வேண்டல்
புறவழி பாட்டின் தலை

எழுதியவர் : Dr A S KANDHAN (20-May-19, 8:32 am)
சேர்த்தது : Dr A S KANDHAN
Tanglish : arulvaai neeye
பார்வை : 312

மேலே