புகழ்ச்சி

அயர்ச்சி வரும் யாவர்க்கும் ;நில்லாதே நீ
புகழ்ச்சி பெறுதல் வேண்டின்


அயர்ச்சி வரும்யாவர்க் கும்; நில்லா தேநீ
புகழ்ச்சி பெறுதல்வேண் டின்

எழுதியவர் : Dr A S KANDHAN (21-May-19, 10:26 am)
சேர்த்தது : Dr A S KANDHAN
பார்வை : 134

மேலே