நட்பு

தரணி எங்கும்
கீர்த்தி பொருந்திய நிலவொளியில்
மதுவுண்ண வண்டு
யாத்திரை செல்ல,
தேன் ரோஜா
தனித்து இருக்க,
பவித்திர நட்பால்
சங்கமித்தது இரண்டும்!

தேவை இருந்தாலும்,
சோதனைகள் இருந்தாலும்,
வேதனைகள் வந்தாலும்,
அங்கே
உறுதி போகாமல்
பூக்கும் என்றென்றும்!
நட்பு உதிரலாம் - ஆனால்
காய்ந்திடாது!
எம் நட்பு தொடரும் என்றென்றும்!

எழுதியவர் : Sara Tamil (16-Jul-19, 9:46 pm)
Tanglish : natpu
பார்வை : 1101

மேலே