தளர்ந்திடில்

கிளர்ந்தெழு; ஆவல் அறிவால் தொடர்வாய்
தளர்ந்திடில் உண்டோ புகழ் !

எழுதியவர் : Dr A S KANDHAN (23-Aug-19, 8:27 am)
சேர்த்தது : Dr A S KANDHAN
பார்வை : 425

மேலே