நெகிழி

பஞ்சபூதங்களை
சேதம் செய்யும்
வஞ்ச பூதம்
நெகிழி...

எழுதியவர் : செல்வமுத்து மன்னார்ராஜ் (15-Sep-19, 3:19 pm)
பார்வை : 201

மேலே