காதல் கொண்ட மனசு

கடலுக்கு
எல்லை நிரந்தரம்.
இல்லை

காதல்
கொண்ட மசுக்கு
தெரியவில்லை
*******துரைராஜ் ஜீவிதா*****

எழுதியவர் : துரைராஜ் ஜீவிதா (19-Sep-19, 3:58 pm)
சேர்த்தது : துரைராஜ் ஜீவிதா
பார்வை : 174

மேலே