இயற்கை

இயற்கை
என் பூமி தாய்யை விஷம் உமிழ செய்த
வெளிநாடடுகாரனின் கலப்பட உரம் விதை

எழுதியவர் : திருச்சி ஜாவித் (12-Oct-19, 10:57 am)
சேர்த்தது : திருச்சி ஜாவித்
Tanglish : iyarkai
பார்வை : 48

மேலே