நாளை என்ற நம்பிக்கை

மாத்தி யோசி ¿

நாளை என்ற நம்பிக்கை இருப்பதால் தான் என்னமோ
பலர் இன்று திமிருடன் வாழ்கின்றனர்

எழுதியவர் : கண்மணி (11-Dec-19, 5:32 pm)
சேர்த்தது : கண்மணி
பார்வை : 139

மேலே