உழைப்பு

உற்றார் வாழ்த்த!

உலகத்தவர் போற்ற!

உயர்நிலை நீ பெரு!

உழைப்பு என்னும் ஊன்றுகோள் துணையோடு!

எழுதியவர் : தமயந்தி சுபாஷுசந்திரன் (2-Jan-20, 10:38 am)
பார்வை : 1162

மேலே