சீமான்

தாவல் இல்லாத மான் சீமான்
தமிழ் காவல் செய்யும் மான்
சீமான் சீமான்......

எழுதியவர் : கவியாழன் கோபிகிஷாந் (4-Jul-20, 9:11 am)
சேர்த்தது : கவியாழன்
பார்வை : 45

மேலே