பொம்மைகள்

கவிதைமணி தந்த தலைப்பு
" பொம்மைகள் "
கவிதைமணி நன்றி
○○○
அலங்கார கூடத்திற்கு அழகூட்டும் மரப்பொம்மைகள் ||

உடையாதிருந்து செலவை குறைக்க மரப்பாச்சி பொம்மைகள் ||

மழலையர் விளையாடி மனம் மகிழ
மண்பொம்மைகள் ||

கயிறால் வேலைப்பாடு செய்திருக்கும் சூத்திரபொம்மைகள் ||

தஞ்சாவூரின் புகழ் பேசும் தலையாட்டி பொம்மைகள்||

மறைந்த தலைவர்கள் பெயர் சொல்ல உருவபொம்மைகள் ||

காட்சிக் கூடமதில் காட்சி பொருளாக மெழுகுபொம்மைகள் ||

யாசகம் கேட்டிட ஏந்திச் செல்லும் சின்னிபொம்மைகள் ||

வயிற்றை கழுவ கைகொடுக்கும்
பொம்மை ஆட்டம்||

நவராத்திரியில் கும்பிட்டு குறைத்தீர
கொலு பொம்மைகள்||

தலையுமிராது வாலுமிராது இயங்கும் பொம்மையாட்சி ||

பட்சிகளிடமிருந்து பயிர்காக்கும் சோளக் காட்டு பொம்மை ||

பொம்மையாக பிறந்திருந்தால் செம் மையாக இருந்திருக்கும் ||

உண்மையாக நடப்பினும் நண்மையே நடப்பதே யில்லையே ||

பசி பட்டினி தலைவலி பூராயணம் இருந்திருக்காது ||

பிறக்கனும் இறக்கனும் மன உளைச் சல்கள் நீங்கியிருக்கும் ||

ஆபிரகாம் வேளாங்கண்ணி கண்டம்பாக்கத்தான்

எழுதியவர் : ஆபிரகாம் வேளாங்கண்ணி (6-Aug-20, 12:33 pm)
பார்வை : 13

மேலே