ஆபிரகாம் வேளாங்கண்ணி - சுயவிவரம்

(Profile)எழுத்தாளர்
இயற்பெயர்:  ஆபிரகாம் வேளாங்கண்ணி
இடம்:  மும்பை / Maharashtra
பிறந்த தேதி :  28-May-1956
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  26-Mar-2016
பார்த்தவர்கள்:  721
புள்ளி:  320

என்னைப் பற்றி...

கவிதை எழுதுவது தினமணியில் தினமலரில் தமில்கவிதையில் மற்றும் எழுத்து.காமில் தற்போது எழுத ஆரம்பித்து இருக்கிறேன்

என் படைப்புகள்
ஆபிரகாம் வேளாங்கண்ணி செய்திகள்
ஆபிரகாம் வேளாங்கண்ணி - ஆபிரகாம் வேளாங்கண்ணி அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
17-Sep-2017 2:36 pm

புளிக்கவைத்த மாவு புளித்து பொங்கி வழிந்தோடி டும் போல் குளிரும் வரைதான் அன்பை ப்பொழிவர்
காதலிக்கும் கன்னியர்

அணலின் அணைப்பில் சிக்கிக்கொண்டனர் என்றப்பின் குளிரும் மறையும் குளி குளியாது
இருப்பர் அப்போது வானமே இடிந்து பூமிபிளக்க இல்லறமெனும் பாதாள
படுகுழியில் விழுவர் அழுவர் எழுவதில்லை ஆயுள்வரையில்

பனிமழையினால் வரும் குளிரன்று
பூண்டு மிளகு ரசம் இதனை மாற்றிவிடும்

இதுவோ மிக ஆபத்தான பருவக்குளிர் ஆண்டுப்பார்த்து மாண்டுப் போகும்வரை விடாது

சுட்டுக்கொண்டோர் சுடும் தொடாதே தூரம் போவென்றால் நம்பிக்கை யில்லாதவர்கள் தொட்டு பார்த்து சுட்டுக்கொண்டு துடிக்கிறது வாடிக்கை யாகிவிட்டது

நம்பிக்க

மேலும்

அன்பு நண்பரின் வாழ்த்திற்கு நன்றி பல 18-Sep-2017 10:40 am
யதார்த்தமான வாழ்க்கை சிறகொடிந்த பறவை போல் இதயத்தை வைத்துக் கொண்டு பறவைகளின் வானத்தில் பறக்க ஆசைப்படுகிறது இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 18-Sep-2017 10:17 am
ஆபிரகாம் வேளாங்கண்ணி - ஆபிரகாம் வேளாங்கண்ணி அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
17-Sep-2017 2:38 pm

மண்ணை இரும்பாக்காதே
இரும்பை ஆயுதமாக்காதே
ஆயுதத்தால் உயிர்விடாதே

கல்லை சிலைளாக்கு அதில்
கல்லைப் பார்க்காதே அன்பு
கடவுளை மட்டும் பார்ப்பாய்

மெய்யை பொய்யாக்காதே
பொய்யை பூதமாக்காதே நீ
வஸ்திரமற்று வீதிவீதியாய்
சுற்றிச்சுற்றி சுயமிழக்காதே

கோபம்கொண்டு சாடாதே
மனஸ்தாபம் உருவாக்காதே
அன்னமாகும் நெல்லினை
பதற்றத்தில் பதறாக்காதே
பசிக்க புசிக்க இழக்காதே

நிலத்திற்கு தண்ணீர்
சொந்தமில்லை போல்
கண்ணுக்கு கண்ணீர்
சொந்தமாகிட க்கூடாது

மனதிற்கு மனம்தான்
ஆறுதல் கூறிட வேண்டும்
இனத்திற்கு இனம்தான்
உதவி புரிந்திட வேண்டும்
பூதங்கள் ஒன்றுக்கொன்று
உதவிக்கொள்வது போலவே

ஏய்ப்பதை மாய்ப்ப

மேலும்

அன்பு நண்பரின் வாழ்த்திற்கு நன்றி பல 18-Sep-2017 10:39 am
இன்று நிலையானவை நாளை நிரந்தரமில்லை நாளை நிலையானவை மறுநாள் நிரந்தரமில்லை இது தான் வாழ்க்கை இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 18-Sep-2017 10:19 am
ஆபிரகாம் வேளாங்கண்ணி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
17-Sep-2017 2:38 pm

மண்ணை இரும்பாக்காதே
இரும்பை ஆயுதமாக்காதே
ஆயுதத்தால் உயிர்விடாதே

கல்லை சிலைளாக்கு அதில்
கல்லைப் பார்க்காதே அன்பு
கடவுளை மட்டும் பார்ப்பாய்

மெய்யை பொய்யாக்காதே
பொய்யை பூதமாக்காதே நீ
வஸ்திரமற்று வீதிவீதியாய்
சுற்றிச்சுற்றி சுயமிழக்காதே

கோபம்கொண்டு சாடாதே
மனஸ்தாபம் உருவாக்காதே
அன்னமாகும் நெல்லினை
பதற்றத்தில் பதறாக்காதே
பசிக்க புசிக்க இழக்காதே

நிலத்திற்கு தண்ணீர்
சொந்தமில்லை போல்
கண்ணுக்கு கண்ணீர்
சொந்தமாகிட க்கூடாது

மனதிற்கு மனம்தான்
ஆறுதல் கூறிட வேண்டும்
இனத்திற்கு இனம்தான்
உதவி புரிந்திட வேண்டும்
பூதங்கள் ஒன்றுக்கொன்று
உதவிக்கொள்வது போலவே

ஏய்ப்பதை மாய்ப்ப

மேலும்

அன்பு நண்பரின் வாழ்த்திற்கு நன்றி பல 18-Sep-2017 10:39 am
இன்று நிலையானவை நாளை நிரந்தரமில்லை நாளை நிலையானவை மறுநாள் நிரந்தரமில்லை இது தான் வாழ்க்கை இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 18-Sep-2017 10:19 am
ஆபிரகாம் வேளாங்கண்ணி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
17-Sep-2017 2:36 pm

புளிக்கவைத்த மாவு புளித்து பொங்கி வழிந்தோடி டும் போல் குளிரும் வரைதான் அன்பை ப்பொழிவர்
காதலிக்கும் கன்னியர்

அணலின் அணைப்பில் சிக்கிக்கொண்டனர் என்றப்பின் குளிரும் மறையும் குளி குளியாது
இருப்பர் அப்போது வானமே இடிந்து பூமிபிளக்க இல்லறமெனும் பாதாள
படுகுழியில் விழுவர் அழுவர் எழுவதில்லை ஆயுள்வரையில்

பனிமழையினால் வரும் குளிரன்று
பூண்டு மிளகு ரசம் இதனை மாற்றிவிடும்

இதுவோ மிக ஆபத்தான பருவக்குளிர் ஆண்டுப்பார்த்து மாண்டுப் போகும்வரை விடாது

சுட்டுக்கொண்டோர் சுடும் தொடாதே தூரம் போவென்றால் நம்பிக்கை யில்லாதவர்கள் தொட்டு பார்த்து சுட்டுக்கொண்டு துடிக்கிறது வாடிக்கை யாகிவிட்டது

நம்பிக்க

மேலும்

அன்பு நண்பரின் வாழ்த்திற்கு நன்றி பல 18-Sep-2017 10:40 am
யதார்த்தமான வாழ்க்கை சிறகொடிந்த பறவை போல் இதயத்தை வைத்துக் கொண்டு பறவைகளின் வானத்தில் பறக்க ஆசைப்படுகிறது இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 18-Sep-2017 10:17 am
ஆபிரகாம் வேளாங்கண்ணி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
11-Sep-2017 11:02 am

பிறக்கும்போது பிறவிலேயே
குணம் கூடவே பிறப்ப தில்லை ||

உதாரணமாக:

பால், தயிர், வெண்ணெய், மோர் என பல ரூபங்களை வடிக்கின்றது ||

மூலம் பாலாக இருந்த போதிலும் ||

குணம் வெவ்வேறானவை ||

ஆக குணம் கூடக்கூடாத வைகளோடு கூட||

அப்பழக்கம் தொற்றி விடும் ||

நன்மை தீமை புலப்படும் ||

குற்றவாளி நிரபிராதி எனும் கதியை அடைய நேரிடும் ||

சந்தோஷமிது துக்கமிது
பிரித்து அறியப்படும்||

அப்போது கடவுளை நிந்திக்கிறோமே ஒழிய ||

விமோச்சனத்தை தேடுவதில்லை ||

தேடினால் இது பள்ளம் இது மேடு என புலப்படும் ||

சுதாரித்துக்கொள்ள வைக்கிறது ||

அப்போது நமது வாழ்க்கை பயணத்தில் தடைகள் குறுக்கிட வாய்ப்ப

மேலும்

ஆபிரகாம் வேளாங்கண்ணி - ஆபிரகாம் வேளாங்கண்ணி அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
23-Aug-2017 11:04 pm

No..1..:- நம்ம வீட்ல இருக்கிற ஆறு ஜோடி செருப்பில ஒரு ஜோடி செருப்ப காணல மீதம் இருக்கிற அஞ்சி ஜோடி செருப்பு காரங்களுக்கு அந்த ஒரு ஜோடியபத்தின விபரம் தெரிஞ்சா சொல்லுங்க

No..2..:- அஞ்சி ஜோடி செருப்பில ஒரு ஜோடி செருப்புக்காரனான எனக்குத்தெரியும்

No..1..:- ஒரு ஜோடி செருப்புக்காரா மீதம் இருக்கிற அஞ்சி ஜோடி செருப்புக்காரங்க மத்தியில சொல்லப்பா

No..2..:- அந்த ஒரு ஜோடி செருப்புக்காரிக்கு
இன்னொரு ஜோடி செருப்புக்காரனோட காதல் வந்து அந்த இரண்டு ஜோடி செருப்புக்காரங்களை " காதலிக்க கற்றுக் கொள்ளுங்கள்" படம் ஓடுற சினிமா கொட்டாயில போனா கையும் களவுமா பிடிக்கலாம்

No....:- அஞ்சி ஜோடி செருப்புக்கார

மேலும்

அன்புடன் நண்பர்க்கு தங்களின் இதயம் கனிந்த பாராட்டிற்கு நன்றி 25-Aug-2017 12:56 pm
காதல் புதுமை கற்பனை தொடரட்டும் 24-Aug-2017 5:50 am
புதுமை! காலணிக் கற்பனை கருத்துக்கள் அடங்கிய போற்றுதற்குரிய படைப்பு பாராட்டுக்கள் 24-Aug-2017 5:49 am
ஆபிரகாம் வேளாங்கண்ணி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
24-Aug-2017 1:19 pm

No. 1:- ஏம்பா ஏன் இப்படி சீத்து பூத்துன்னு மூச்சி இறைக்க ஓடியாரே

No.2 :- சுடுகாடு••• பொணம்••• பேயி••• பிசாசு••• பயம் •••நான்••• எப்படி•••சுடுகாட்ல

No. 1 :- உன் பாலிய நண்பர்கள் நாலுபேரு ராணுவத்தில இருந்து லீவுலே வந்திருப்பது உனக்குத் தெரியாதா••??
அந்த நாலுபேரும் உன்னை பார்க்க வந்தப்போ நீ அசந்து தூங்கியதை கண்டு அந்த கட்டிலோட உன்னை தூக்கிக்கொண்டு போயி சுடுகாட்டில இறக்கி விட்டுவிட்டு வந்துவிட்டு இருக்காங்க

No. 2 :- அவுங்க வந்த விசயம் இந்த ஊருக்கே தெரிஞ்சி இருக்கையில எனக்கு மட்டும் எப்படி தெரியாம போச்சி அதனாலத்தான் என் மேல கோபப்பட்டு இப்படி செஞ்சிருக்காங்க

No. 1 :- பிறகு ••••!

மேலும்

ஆபிரகாம் வேளாங்கண்ணி - ஆபிரகாம் வேளாங்கண்ணி அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
15-Aug-2017 9:14 pm

ஆண்:- மே ஐ கம் இன் மேம்

பெண்:- ஹலோ இன்னைக்கு ஆபீசுக்கே வரல ஃபோன் பண்ணி பெறகு எதுக்கு மே ஐ கம் இன்னு ஏங்கிட்ட பர்மிஷன் கேக்கிறே

ஆண்:- நான் பர்மிஷன் ஆபீசுக்குள்ள வர கேக்கல மேம்

பெண்:- பின்ன•••!!!

ஆண்:- உங்க இதயத்துக்குள்ள வர கேட்டேன் மேம்

பெண்:- என்னது••••யூ••••

மேலும்

மிக்க நன்றி அன்பு நண்பரே 17-Aug-2017 6:37 pm
புது ட்ரண்ட் பாதுகாப்பான வழிமுறை 17-Aug-2017 6:30 pm
ஆபிரகாம் வேளாங்கண்ணி - இதயம் விஜய் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
30-Jun-2016 12:51 pm

"நண்பர் முகம்மது சர்பானின் எண்ணச் சுடரும் வண்ணக் கவியும் என்ற எண்ணத்தின் வண்ணத்தில் விளைந்து பதிவிட்டது இந்தப் பதிவு "


தங்க நிலவென மேனி கொண்டவள்
அங்கம் ஆதவன் தோற்றம் கொண்டவன்
எங்கோ?... இமை திறந்த விழிகள்
இங்கே சந்தித்து கொண்டது......


மங்கை ஏவும் மான்விழி அம்புகளும்
சிங்கம் வீசும் கயல்விழி கத்திகளும்
காதலெனும் ஒற்றைக் கோட்டில் - மோதல்
கொண்டு மோகம் கொண்டதே......


முத்தம் பகிராது பாவை இதழ்கள்
முகம் வாங்காது இதழ்தரும் காயங்கள்
பாடிப் பறந்தப் பறவைகளோ?... - கூடித்
திரிந்தது விரல்களின் நேசத்திலே......


கூவம் ஆற்றினை சுத்தம் செய்திடலாம்
பாவம் செய்திடும் சாதிகளை முடி

மேலும்

தங்கள் கருத்தில் மனம் மகிழ்ந்தேன் மிக்க நன்றிகள் அன்பரே .... 25-Jul-2016 1:28 pm
பொருள் நயம் தன்னில் பயம் கொண்டு தாம் பொருத்திய இடங்களில் பொருந்தி நிற்பதால் ரசனைக்கு குறைவில்லை நண்பரே 25-Jul-2016 11:47 am
தங்கள் கருத்துப் பகிர்வுக்கு நன்றிகள் நண்பரே ..... 01-Jul-2016 10:34 am
தங்கள் கருத்துப் பகிர்வுக்கு நன்றிகள் அய்யா..... 01-Jul-2016 10:33 am
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (7)

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (7)

கங்கைமணி

கங்கைமணி

மதுரை
அருண்

அருண்

இலங்கை
மலர்1991 -

மலர்1991 -

தமிழகம்

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (7)

என் படங்கள் (6)

Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image

பிரபலமான விளையாட்டுகள்

மேலே