கங்கைமணி - சுயவிவரம்

(Profile)எழுத்தாளர்
இயற்பெயர்:  கங்கைமணி
இடம்:  மதுரை
பிறந்த தேதி
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  27-Jan-2013
பார்த்தவர்கள்:  557
புள்ளி:  369

என்னைப் பற்றி...

அன்புடன் வணங்குகிறேன்.
என் தாயவளை வணங்குகிறேன்.இந்தியத்தாய் அவளை வணங்குகிறேன்.கடவுளை வணங்குகிறேன்.எனது கவித்திறனை வணங்குகிறேன்.இப்பக்கங்களை புரட்டும் உமது விரல்களை வணங்குகிறேன்.
நான் எனது தாய் நாட்டின் சுவாசத்தில் வளர்ந்தவன்,வளர்ப்பவன்,வளர்ந்துகொண்டிருப்பவன். எனது நினைவுகளை.கருத்துக்களை.உணர்வுகளை கவிதையாக்குகிறேன்.என்னைப்பொறுத்தவரை பொய்களின் வர்ணனைகளை(உவமைகளை) அணிகலன்களாகக்கொள்வதே கவிதை என்கிறேன்.ஆனால் அதன் கருத்துக்கள் ஒருபோதும் பொய்யாக்கா?!. எனது கவிதைகளில் இயற்கையை இணைப்பதை இயல்பாகக் கொண்டவன். நான் கவிதை எழுதுவது நான் ரசிக்க.எனது ரசனையை பிறர் ரசித்து பாராட்ட மேலும் எனது மன அமைதிக்காக.எனது மனக்கொந்தளிப்புக்களை கவிதை வடிவில் கிறுக்கி தீர்த்துக்கொள்பவன் இந்த கிறுக்கன்.
எனது கருத்துக்கள் அனைத்தும் உண்மை,தவறொன்றும் இல்லை என்று வாதாட நான் ஒன்றும் முற்றும் தெரிந்து துறந்த முனிவனல்ல.இக்கால சூழலில் சுழலவந்த ஒரு சிறுவனே.நான் ஏமார்ந்தது.என்னை மட்டுப்படுத்துவது எனது சோம்பல் தனமே!. அதனாலேயே எனது படைப்புக்களில் எவ்வளவோ மறந்து போயின.,மறைந்தும் போயின.எனது நினைவில் நின்றவர்களை மாத்திரம் இதில் எழுதுகிறேன்.எனது புதிய படைப்புக்களையும் படைக்கிறேன்!... இனி புரட்டட்டும் உமது விரல்கள் எனது பக்கங்களை.
அன்புடன்
-கங்கைமணி

என் படைப்புகள்
கங்கைமணி செய்திகள்
கங்கைமணி - கங்கைமணி அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
01-Dec-2017 10:17 pm

பரட்டை தலையும்
படிந்துபோகும்.

மீசை மீதொரு
ஆசை பிறக்கும்

கம்பன் விரல்கள்
கையில் முளைக்கும்.

கன்னித்தமிழே
கவியில் பிடிக்கும்.

கள்ளிச்செடி தன்
முள்ளை வெறுக்கும்

பார்வை தேடி
பாதம் தேயும்.

தாகம் மறக்கும்
தண்ணீர் வெறுக்கும்

பானை உடைக்கும்
படித்துறை சிரிக்கும்.

உடம்பு கிடக்கும்
நினைவு கடக்கும்

ஊரே சிரிக்கும்
ஊரையே இரசிக்கும்

களவு பார்வை
உளவு பார்க்கும்.

பறவையின் தலையில்
பனங்காய் வைக்கும்

அஞ்சி நடக்கும்
அடங்கி துடிக்கும்

கடந்த திசையில்
காத்துக்கிடக்கும்

வளையளோடு
வாழ்க்கை நடத்தும்

கற்பனை உலகம்
கண்ணில் விரியும்

காற்றை

மேலும்

நன்றி சகோதரி மகிழ்ந்தேன். 04-Dec-2017 5:45 pm
அருமை நண்பா மிக அழகான கவி வரிகள் இரசித்தேன் மகிழ்ந்தேன் .நன்றி 03-Dec-2017 2:21 pm
அருமை அண்ணா உங்கள் கவிதையும் ஹனிபா அண்ணா கருத்தும்.........கவிதையும் 03-Dec-2017 11:51 am
அழுகை மட்டும் தேசிய கீதமாகும். புன்னகை அவள் முகவரியில் அகதியாகும். கல்லறை வாசம் காற்றில் வீசும்; பூக்கள் கூட புழுவாய் ஊறும்; குருடன் போல் இதயம் மாறும்; முடவன் போல பார்வை சுருங்கும் உன் வாசம் வீசும் வரை யுகம் என்னை குழந்தை போல் தாலாட்டியது. உன் வாசம் என் மனம் நுகர்ந்த பின் நீ என் குழந்தையானாய் நான் உன் கல்லறையானேன். இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 03-Dec-2017 10:51 am
கங்கைமணி - கங்கைமணி அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
01-Dec-2017 10:17 pm

பரட்டை தலையும்
படிந்துபோகும்.

மீசை மீதொரு
ஆசை பிறக்கும்

கம்பன் விரல்கள்
கையில் முளைக்கும்.

கன்னித்தமிழே
கவியில் பிடிக்கும்.

கள்ளிச்செடி தன்
முள்ளை வெறுக்கும்

பார்வை தேடி
பாதம் தேயும்.

தாகம் மறக்கும்
தண்ணீர் வெறுக்கும்

பானை உடைக்கும்
படித்துறை சிரிக்கும்.

உடம்பு கிடக்கும்
நினைவு கடக்கும்

ஊரே சிரிக்கும்
ஊரையே இரசிக்கும்

களவு பார்வை
உளவு பார்க்கும்.

பறவையின் தலையில்
பனங்காய் வைக்கும்

அஞ்சி நடக்கும்
அடங்கி துடிக்கும்

கடந்த திசையில்
காத்துக்கிடக்கும்

வளையளோடு
வாழ்க்கை நடத்தும்

கற்பனை உலகம்
கண்ணில் விரியும்

காற்றை

மேலும்

நன்றி சகோதரி மகிழ்ந்தேன். 04-Dec-2017 5:45 pm
அருமை நண்பா மிக அழகான கவி வரிகள் இரசித்தேன் மகிழ்ந்தேன் .நன்றி 03-Dec-2017 2:21 pm
அருமை அண்ணா உங்கள் கவிதையும் ஹனிபா அண்ணா கருத்தும்.........கவிதையும் 03-Dec-2017 11:51 am
அழுகை மட்டும் தேசிய கீதமாகும். புன்னகை அவள் முகவரியில் அகதியாகும். கல்லறை வாசம் காற்றில் வீசும்; பூக்கள் கூட புழுவாய் ஊறும்; குருடன் போல் இதயம் மாறும்; முடவன் போல பார்வை சுருங்கும் உன் வாசம் வீசும் வரை யுகம் என்னை குழந்தை போல் தாலாட்டியது. உன் வாசம் என் மனம் நுகர்ந்த பின் நீ என் குழந்தையானாய் நான் உன் கல்லறையானேன். இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 03-Dec-2017 10:51 am
கங்கைமணி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
01-Dec-2017 10:17 pm

பரட்டை தலையும்
படிந்துபோகும்.

மீசை மீதொரு
ஆசை பிறக்கும்

கம்பன் விரல்கள்
கையில் முளைக்கும்.

கன்னித்தமிழே
கவியில் பிடிக்கும்.

கள்ளிச்செடி தன்
முள்ளை வெறுக்கும்

பார்வை தேடி
பாதம் தேயும்.

தாகம் மறக்கும்
தண்ணீர் வெறுக்கும்

பானை உடைக்கும்
படித்துறை சிரிக்கும்.

உடம்பு கிடக்கும்
நினைவு கடக்கும்

ஊரே சிரிக்கும்
ஊரையே இரசிக்கும்

களவு பார்வை
உளவு பார்க்கும்.

பறவையின் தலையில்
பனங்காய் வைக்கும்

அஞ்சி நடக்கும்
அடங்கி துடிக்கும்

கடந்த திசையில்
காத்துக்கிடக்கும்

வளையளோடு
வாழ்க்கை நடத்தும்

கற்பனை உலகம்
கண்ணில் விரியும்

காற்றை

மேலும்

நன்றி சகோதரி மகிழ்ந்தேன். 04-Dec-2017 5:45 pm
அருமை நண்பா மிக அழகான கவி வரிகள் இரசித்தேன் மகிழ்ந்தேன் .நன்றி 03-Dec-2017 2:21 pm
அருமை அண்ணா உங்கள் கவிதையும் ஹனிபா அண்ணா கருத்தும்.........கவிதையும் 03-Dec-2017 11:51 am
அழுகை மட்டும் தேசிய கீதமாகும். புன்னகை அவள் முகவரியில் அகதியாகும். கல்லறை வாசம் காற்றில் வீசும்; பூக்கள் கூட புழுவாய் ஊறும்; குருடன் போல் இதயம் மாறும்; முடவன் போல பார்வை சுருங்கும் உன் வாசம் வீசும் வரை யுகம் என்னை குழந்தை போல் தாலாட்டியது. உன் வாசம் என் மனம் நுகர்ந்த பின் நீ என் குழந்தையானாய் நான் உன் கல்லறையானேன். இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 03-Dec-2017 10:51 am
கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பில் (public) sankaran ayya மற்றும் 1 உறுப்பினர் கருத்து அளித்துள்ளனர்
27-Nov-2017 10:54 am

பூமலர் சூடினாள் பூம்பாவை கூந்தலில்
நாமகள் நல்கினாள் நற்றமிழ் நாவினில்
தேமலர் வண்டுகளும் தேடிவந்து சூழ்ந்திட
பூமலர்பூத் தாள்புன்ன கை .

ஒருவிகற்ப இன்னிசை வெண்பா

மேலும்

ஆம் நீங்கள் GM =GEM =மணி = PRECIOUS STONE கங்கை மணி = GANGES GEM ---மிகவும் சரி 29-Nov-2017 12:51 pm
மிகச்சரியே!...நான் பார்த்த பார்வை வேறு.தாங்கள் எழுதியதே மிகச்சரி.அருமையான ஆய்வு.முடிவில் எனக்கும் GM என்று போட்டுவிட்டீர்களே !!... this is just for fun 28-Nov-2017 8:35 am
ஜார்ஜ் பெர்னார்ட் ஷாவை GBS என்றுதான் அன்புடன் அழைத்தார்கள். அவர் சமூகத்தையும் அரசியலையும் சாடியவர் . நீங்கள் அறிவீர்கள் . அப்படிக் கொள்ளுங்கள். PPS என்று அழைக்கப்பட்ட திரைப்பாடகரை நீங்கள் நன்றாகவே அறிவீர்கள் MSV என்றால் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் AVM என்றால் ஏ வி மெய்யப்பன் MGR என்றால் எம் ஜி ராம சந்திரன் GM என்றால் கங்கை மணி ---சரியோ ? 27-Nov-2017 9:18 pm
மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய கங்கை மணி 27-Nov-2017 8:59 pm
கங்கைமணி - கங்கைமணி அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
23-Nov-2017 12:36 am

காதலே என்னை கட்டிக்கொள்ள -உன்
கருவறைக்குள் என்னை ஒட்டிக்கொள்
குழந்தையாய் என்னை நீ ஆக்கு -நான்
கும்பிடும் தெய்வம் நீயாகு !

காதலே நீயும் கடவுள்தான் -அந்த
கருமுகில் அற்ற உலகில்தான்.
உடலே உனக்கு உலகு !...
உயர் சிந்தனைதான் உன் இலக்கு.

கோவம் குரோதம் பழியுணர்வே
கொடுஞ்செயல் தூண்டும் காரணிகள்.
அவற்றை அழிக்க அவதரிக்கும்
அவதார புருஷன் நீதானே !

அன்பு பாசம் நட்பெல்லாம் -உன்
அவதாரமென்றே நானறிவேன்.
ஐம்பூதம் அடங்கிய உடலுக்குள் -நீ
அனைத்தையும் அடக்கும் உயர்சக்தி.

அன்னையின் அன்பில் அவதரிப்பாய்
தந்தையின் பாசமாய் மாறிடுவாய்
தங்கையின் புரிவாய் வரும்நீயே !
நட்பாய் மனங்களில் மலர்

மேலும்

நன்றி நண்பரே ! தங்கள் வரவாலும் கருத்தாலும் மனம் மகிழ்ந்தேன் மிக்க மகிழ்ச்சி 26-Nov-2017 11:15 pm
காதலை கடவுளாய் ஒப்பிட்டது இடிக்கிறது நண்பரே! ஆனால் காதலின் எல்லைக்குள் நீங்கள் வகுத்த வேலிகள் புதுமை கலந்த யதார்த்தமாய் மனதில் பதிகிறது 26-Nov-2017 10:39 pm
கங்கைமணி - கங்கைமணி அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
25-Nov-2017 12:27 am

வெட்டுக்கிளி கண்ணே ! -என்னை
கட்டிப்பிடி பெண்ணே !
முத்தம் தரும் முன்னே -கொண்ட
அச்சம் தவிர் கண்ணே !
கூந்தல் கொடி ..தோலில் பின்ன
கோவை இதழ் கண்ணில் மின்ன.,
கொடிமுல்லை அந்தப்புறமே
கொண்டாட வா வா வனமே
மடிசாயும் மாலை நிலவே
மறவாதே நான் உன் உறவே!.

(வெட்டுக்கிளி கண்ணே ...)

அறிவோமா அறியாக்கலையை
அகம் தேடி ஆளும் நிலையை.
இடைதொட்டால் ஓடும் இனமே
உடையாதோ காமக்குடமே
உரசெந்தன் உயிரும் போக...
உறிந்தாடு உறவில் சாக
கடைஏழு வள்ளல் நீயே
மடியேந்தி வந்தேன் நானே !

(வெட்டுக்கிளி கண்ணே ...)

பாவாடை பாதம் மூட..,
பாரென்று பார்வை தேட.
தொடுவானம் போலப்போனால்
தொலைவேனே நானும் உன்னால்.
படர்

மேலும்

அருமையான ஒரு கவிதையை எழுதிவிட்டீர்கள் இந்த பின்னூட்டத்தில்.தங்கள் வரவால் மனம் மகிழ்ந்தேன் மிக்க மகிழ்ச்சி. 26-Nov-2017 11:11 pm
எல்லை மீறும் வயதில் எல்லை மீறாத காதல் ஆசை என்ற விதைக்குள் உணர்வுகளை அறுவடை செய்கிறது. மெட்டுப் போட்டால் கிட்டை அள்ளும் நிச்சயம் 26-Nov-2017 10:32 pm
கங்கைமணி - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
25-Nov-2017 9:30 am

உதிர்ந்த மலர்உலரு முன்சூடி னாள்பூ
புதிதாய்பூ பெற்றது வாழ்வுமென் கூந்தலில்
தென்றலுடன் வீதியில் மெல்ல நடந்தனள்
புன்னகைப்பூம் பந்தல் என !

மேலும்

அருமை மிக்க மகிழ்ச்சி மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சர்பான் 27-Nov-2017 8:02 am
பூக்களுக்கு பூவை வாழ்வு கொடுக்கிறாள் கவிஞனுக்கு தமிழ் தான் வாழ்வு கொடுக்கிறது. சாரலன் சாரல்கள் மார்கழி போல உள்ளங்கள் எங்கும் ரசனை வெள்ளமாய் பாய்கிறது இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 26-Nov-2017 10:07 pm
ரசித்துப் படித்து மலர் வெண்பாவுக்கு சிறப்பான விளக்கக் கருத்துத் தந்தமைக்கு என் மனமுவந்த நன்றி . யாப்பு எழுதாவிடினும் யாப்பு படிக்கும் வழக்கம் இங்கே வளரவேண்டும்.இல்லையேல் இந்தப் பைந் தமிழ் கவிதை வழக்கொழிந்து போய்விடும் .நான் அவ்வாறாக விடமாட்டேன் . வாழ்த்துக்கள் கவிப்பிரிய கங்கைமணி . 26-Nov-2017 4:56 pm
மிக அருமையான நேர்த்தியான அழகுக்கவி இது.சொற்களின் அமைவு மிக அருமை.நல்ல கற்பனை உதிர்ந்த பூ வீதியில் கிடக்கிறது அதை எடுத்து ஒரு பெண் சூட்டினால் தன் கூந்தலில்.அது மீண்டும் வாழ்வு பெறுகிறது.இது இக்கவி சொல்லும் நிகழ்வு.பாருங்கள் ஒரு கவிதை எவ்வளவு அழகாக்குகிறது ஒரு சாதாரண நிகழ்வை.இதற்க்கு இந்த கவிதையே நற்சான்று.நன்றி 26-Nov-2017 2:51 pm
கங்கைமணி - vijayakamaraj அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
24-Nov-2017 10:39 pm

மகன் பிறப்பான் என்ற

எதிர்பார்ப்பில் மகள் பிறக்க

மனம் நொந்தவள்

மன்னிப்பு கோரினாள்

மரணப்படுக்கையில்.....

தன்மலத்தை மகள்

அள்ளும் பொழுது....

மேலும்

மிக்க நன்றி நண்பரே......உங்களைப் போன்ற தமிழ்தந்தையர்களின் வாழ்த் துக்கள் தான் இன்னும் வளரச் செய்கிறது கவிக்கன்றுகளை........ 25-Nov-2017 7:25 am
நேரு -இந்திரா வாழ்க்கைச் சரித்திரம் தந்தை மகள் பாசம் மறக்க முடியுமா ? நவீன யுகத்தில் மகளும் ஒரு தெய்வக் குழந்தைதான் ! பெண்மை மலரட்டும் மனித நேயம் மலரட்டும் முதியோர் காப்பகம் இனி பெண்கள் அரவணைப்பில் நடக்கட்டும் 25-Nov-2017 4:03 am
மகளை பெற்றவர்களெல்லாம் பாக்யவான்களே மகள்களெல்லாம் வற்றிப்போகாத பாச ஊற்று... 25-Nov-2017 3:11 am
நெஞ்சை உருக்கிய உண்மை வரிகள்.இன்னும் எழுதுங்கள் இதுபோன்ற சமூக பொறுப்புமிக்க கவிதைகளை 25-Nov-2017 12:30 am
கங்கைமணி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
25-Nov-2017 12:27 am

வெட்டுக்கிளி கண்ணே ! -என்னை
கட்டிப்பிடி பெண்ணே !
முத்தம் தரும் முன்னே -கொண்ட
அச்சம் தவிர் கண்ணே !
கூந்தல் கொடி ..தோலில் பின்ன
கோவை இதழ் கண்ணில் மின்ன.,
கொடிமுல்லை அந்தப்புறமே
கொண்டாட வா வா வனமே
மடிசாயும் மாலை நிலவே
மறவாதே நான் உன் உறவே!.

(வெட்டுக்கிளி கண்ணே ...)

அறிவோமா அறியாக்கலையை
அகம் தேடி ஆளும் நிலையை.
இடைதொட்டால் ஓடும் இனமே
உடையாதோ காமக்குடமே
உரசெந்தன் உயிரும் போக...
உறிந்தாடு உறவில் சாக
கடைஏழு வள்ளல் நீயே
மடியேந்தி வந்தேன் நானே !

(வெட்டுக்கிளி கண்ணே ...)

பாவாடை பாதம் மூட..,
பாரென்று பார்வை தேட.
தொடுவானம் போலப்போனால்
தொலைவேனே நானும் உன்னால்.
படர்

மேலும்

அருமையான ஒரு கவிதையை எழுதிவிட்டீர்கள் இந்த பின்னூட்டத்தில்.தங்கள் வரவால் மனம் மகிழ்ந்தேன் மிக்க மகிழ்ச்சி. 26-Nov-2017 11:11 pm
எல்லை மீறும் வயதில் எல்லை மீறாத காதல் ஆசை என்ற விதைக்குள் உணர்வுகளை அறுவடை செய்கிறது. மெட்டுப் போட்டால் கிட்டை அள்ளும் நிச்சயம் 26-Nov-2017 10:32 pm
முஹம்மது ஹனிபா முஹம்மது ஸர்பான் அளித்த படைப்பை (public) மலர்1991 - மற்றும் 2 உறுப்பினர்கள் பகிர்ந்துள்ளனர்
19-Nov-2017 4:50 pm

இலங்கையிலுள்ள பிரதான பத்திரிகைகளில் ஒன்றான தினகரனில் வெளிவந்த என்னுடைய நான்காவது சிறுகதை


கண்கள் தோண்டப்பட்ட நிலையில் சில மனிதர்கள் தீப்பள்ளி எரிந்துகொண்டிருக்கும் மூங்கில் காட்டுக்குள் பாதை தெரியாமல் சாம்பலாகிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். வானிலிருந்து மேகங்கள் எரிமலையின் தீப்பிழம்பை கடன் வாங்கி மழையாக பொழிகிறது. நெருப்போடு போரிட்டு வெல்ல முடியாமல் தரையோடு சாம்பலாகி தூசாய் பறந்து பாவிகளின் வாசலை ஏழ் வானம் அடைந்து தட்டுகிறது எண்ணற்ற கைகள்... நரகின் வாசல் ஆவலுடன் திறக்கப்பட்டு வந்தவர்கள் அனைவரும் மீண்டும் தண்டனை செய்யப்படுகின்றனர். ஆனால் நரகமே எதிர்பார்த்த சதைகள் கிழிக்கப்பட்டு என்புகள் உடைக்கப

மேலும்

வருகையாலும் கருத்தாலும் மனம் மகிழ்ந்தேன் 09-Dec-2017 12:46 pm
கதை அருமை எளிமை ,வாழ்த்துக்கள் 08-Dec-2017 8:29 pm
வருகையாலும் கருத்தாலும் மனம் மகிழ்ந்தேன் 08-Dec-2017 7:09 pm
உங்கள் ஒத்துழைப்பு கிடைத்தால் நிச்சயம் நண்பா! வருகையாலும் கருத்தாலும் மனம் மகிழ்ந்தேன் 08-Dec-2017 7:09 pm
கங்கைமணி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
23-Nov-2017 12:36 am

காதலே என்னை கட்டிக்கொள்ள -உன்
கருவறைக்குள் என்னை ஒட்டிக்கொள்
குழந்தையாய் என்னை நீ ஆக்கு -நான்
கும்பிடும் தெய்வம் நீயாகு !

காதலே நீயும் கடவுள்தான் -அந்த
கருமுகில் அற்ற உலகில்தான்.
உடலே உனக்கு உலகு !...
உயர் சிந்தனைதான் உன் இலக்கு.

கோவம் குரோதம் பழியுணர்வே
கொடுஞ்செயல் தூண்டும் காரணிகள்.
அவற்றை அழிக்க அவதரிக்கும்
அவதார புருஷன் நீதானே !

அன்பு பாசம் நட்பெல்லாம் -உன்
அவதாரமென்றே நானறிவேன்.
ஐம்பூதம் அடங்கிய உடலுக்குள் -நீ
அனைத்தையும் அடக்கும் உயர்சக்தி.

அன்னையின் அன்பில் அவதரிப்பாய்
தந்தையின் பாசமாய் மாறிடுவாய்
தங்கையின் புரிவாய் வரும்நீயே !
நட்பாய் மனங்களில் மலர்

மேலும்

நன்றி நண்பரே ! தங்கள் வரவாலும் கருத்தாலும் மனம் மகிழ்ந்தேன் மிக்க மகிழ்ச்சி 26-Nov-2017 11:15 pm
காதலை கடவுளாய் ஒப்பிட்டது இடிக்கிறது நண்பரே! ஆனால் காதலின் எல்லைக்குள் நீங்கள் வகுத்த வேலிகள் புதுமை கலந்த யதார்த்தமாய் மனதில் பதிகிறது 26-Nov-2017 10:39 pm
கங்கைமணி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
17-Nov-2017 11:38 pm

எண்ணம் நம்மை இயக்குது
எல்லாம் அதனால் நடக்குது.
கதை ஒன்றதற்கு இருக்குது
கனிவாய் கேட்டால் நல்லது.

சின்னச் சிறகோ டோர்குருவி
சிட்டுக் குருவியில் ஒருபிறவி.
வலுத்த எண்ணம் இருக்கு
சிறுத்த உடலோ அதற்க்கு

பறவைகள் அதனை வெறுக்கிறதாம்
உருவில் சிறிதென இகழ்கிறதாம்.
என்றோ ஓர்நாள் ஜெயித்திடவே
எண்ணம் முழுவதும் எழுதியது...,

ஓர்நாள் நானும் பறந்திடனும்
உயர் தூரம் பறந்தே மகிழ்ந்திடனும்.
உருவம் சிறிதென இகழ்ந்ததனால்
ஓர்நாள் அனைத்தையும் ஜெயித்திடனும்

நித்தம் அதற்காய் உழைக்கிறது
நெடுந்தூரம் பறக்க முயல்கிறது.
பறவைகள் இகழ்வதும் தொடர்கிறது
காலமும் கடந்து போகிறது...!

காட்டில் ஓர்நாள்

மேலும்

நிச்சயம் நண்பரே ! என் மனம் நிறைந்த நன்றிகள். 23-Nov-2017 6:17 pm
தம்கள் வருகையாலும் கருத்துக்களாலும் மனம் மகிழ்ந்தேன் .மிக்க நன்றி 23-Nov-2017 6:16 pm
ஓர் ஆகாயத்தை வைத்துக்கொண்டு பல கோடி நட்சத்திரங்களும் பறவைகளும் சண்டை போடும் போதெல்லாம் கூண்டிற்குள் அகப்பட்ட வாழ்வாதாரம் ஏக்கத்தோடு கண்ணீர்த்துளியில் மனுக்கள் எழுதுகிறது. என்றோ ஒரு நாள் நாள் முடியும் என்று வாழ்க்கையை நம்பும் உள்ளங்கள் நாம் ஓடும் வரை தான் வாழ்க்கை என்பதை மறந்து போய் விடுகிறார்கள் இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 19-Nov-2017 4:34 pm
அருமையான தன்னம்பிக்கை கதை கவிதை நயத்தில்...வாழ்த்துக்கள் நண்பரே... 19-Nov-2017 6:37 am
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (200)

அருணன் கண்ணன்

அருணன் கண்ணன்

கிருஷ்ணகிரி
A JATHUSHINY kesha

A JATHUSHINY kesha

இலங்கை
மகேஷ் லக்கிரு

மகேஷ் லக்கிரு

தஞ்சை மற்றும் சென்னை

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (200)

கீத்ஸ்

கீத்ஸ்

கோவை
சிவா

சிவா

Malaysia

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (201)

என் படங்கள் (1)

Individual Status Image

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே