ஹைக்கூ

பகவனால் சந்திரனுக்கு ஒளி
அதுவும் பகவலுனுக்கிலா தன்னொளி
கணவன் நிழலில் மனைவி

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசு (29-Jan-21, 7:25 pm)
பார்வை : 181

சிறந்த கவிதைகள் (இந்த வாரம்)

மேலே