முதல் கவிதை காதல்

நான் எழுதிய முதல் கவிதை பிழை என்று தெரிந்தும் அதை திருத்திட மனம் மறுக்குதே.

எழுதியவர் : வெங்கடேசன் மு (27-Feb-21, 1:08 pm)
சேர்த்தது : முவெங்கடேசன்
பார்வை : 194

சிறந்த கவிதைகள் (இந்த வாரம்)

மேலே