கானல் ஒரு மாயத் தோற்றம்

கானல் ஒரு மாயத் தோற்றம்
கங்கையோ காவிரியோ
என்று எண்ணத் தோன்றும்
அருகில் சென்றால் நீர் இராது
எல்லாம் வெம்மை சூரிய பிரகாசம்

எழுதியவர் : கவின் சாரலன் (1-Mar-21, 10:44 pm)
சேர்த்தது : கவின் சாரலன்
பார்வை : 96

மேலே