மதம்

மனிதர்களின்
வாழ்க்கையில்
"மதம்" என்பது
ஒரு தடைக்கல் தான்...!!

மதம் கொண்ட யானையை
அடக்கியவன் என்று
மார்தட்டிக் கொள்ளும்
மனிதர்களும் ...!!

"மதம்" என்னும்
போர்வைக்குள்
தங்களை மறைத்துக்
கொண்டுதான்
வாழ்கிறார்கள் ...!!
--கோவை சுபா

எழுதியவர் : கோவை சுபா (26-Mar-21, 12:32 pm)
சேர்த்தது : கோவை சுபா
Tanglish : matham
பார்வை : 172

மேலே