அன்பு மகனே

"அன்று 'சலிப்பால்' தாய் சொன்ன போது, 'புலிப்பால்' கொணர்ந்த
பிள்ளை எங்கே ?

எழுதியவர் : (13-Sep-21, 10:31 am)
சேர்த்தது : லக்க்ஷியா
Tanglish : anbu makanae
பார்வை : 293

மேலே