எத்தனை வசந்தங்கள் கடந்து விட்டன

எத்தனை வசந்தங்கள்
கடந்து விட்டன
எத்தனை மாலைகள்
விடை பெற்று விட்டன
எத்தனை பூக்கள்
மலர்ந்து சிரித்து உதிர்ந்து
சருகாகிப் போய்விட்டன
உனது நினைவுகள் மட்டும்
பசுமையாய் காலத்தின் கவிதையாய்
நெஞ்சில் ....

எழுதியவர் : கவின் சாரலன் (21-Sep-21, 9:37 am)
பார்வை : 82

மேலே